A+智控 发表于 2021-9-23 18:05:29

【A+智控】第十二期》A7珊 瑚灯顶贴送开始!

https://pic.cmfish.com/video/20210618/1623946860931926481.mp4


活动时间:2021年9月24日到9月30日
中奖人数:1名
奖品说明:A7珊 瑚灯一套(含支架和三合一磁吸透镜)
活动规则:


把本贴活动分享到朋友圈和海水相关的微信群或QQ群(需正确转发分享,撤回等无效!),并截图上传到论坛活动贴子下方,每个群每天可以转发截图顶贴一次。注意相同截图获奖也无效!

(1)可以连续顶贴。
(2)采用随机抽奖,禁止多马甲重复顶贴,多马甲顶贴中奖也无效。
(3)同一用户名只中奖一次,重复中奖将会延续到下一楼层。(4)相同截图顶贴两次,中奖也无效。
(5)中将人须提供产品开箱或评测发于A+智控板块。
(6)中奖产品序列号已登记,不得转卖出售,违者不提供售后服务。
(7)中将人需要核实朋友圈在转发,删除无效。


A7产品外观专利号:ZL202030294911.6
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/16166569216902_951.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921694484_230.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921698473_608.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921702652_836.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/161665692170589_186.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921757971_519.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921805715_633.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921880401_595.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656921938597_217.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/161665693533649_939.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656935385529_807.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/1616656935449591_659.png
https://pic.cmfish.com/pic/20210325/161666981394647032.jpgMr_Mj. 发表于 2021-9-23 19:23:35


https://pic.cmfish.com/pic/20210923/1632396220645557_965.jpg

海上世界 发表于 2021-9-23 21:06:03


https://pic.cmfish.com/pic/20210923/1632402366434164470.jpg

海上世界 发表于 2021-9-23 21:06:29


https://pic.cmfish.com/pic/20210923/1632402394077635157.jpg

zhao0058 发表于 2021-9-23 23:16:21

a7是我的
https://pic.cmfish.com/pic/20210923/1632410181121007961.jpg

海上世界 发表于 2021-9-24 08:47:10


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632444435074624546.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:12:23


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632445948847196326.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:13:22


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446006737483367.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:13:32


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446015226796618.jpg

zhao0058 发表于 2021-9-24 09:13:48

a7a7
https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446028401529261.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:13:49


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446026889342563.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:14:04


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446044470369500.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:14:27


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446062746860440.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:14:46


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446080688807183.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:15:21


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446103350350950.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:15:51


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446136399327966.jpg

神一样的人(^.^) 发表于 2021-9-24 09:16:32


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446164370279466.jpg

20150613 发表于 2021-9-24 09:26:00


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446768998860_343.jpg

20150613 发表于 2021-9-24 09:26:12


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/163244677686797_157.jpg

20150613 发表于 2021-9-24 09:26:27


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446787443172_270.jpg

20150613 发表于 2021-9-24 09:26:43


https://pic.cmfish.com/pic/20210924/1632446804371960_360.jpg
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 【A+智控】第十二期》A7珊 瑚灯顶贴送开始!